Vi erbjuder tjänster inom dessa områden till företag och organisationer. Det handlar om allt från guidning och vägledning till implementation av system/hårdvara.

Vi arbetar idag med ett 30 tal företag inom detta område och merparten efterfrågar beslutsstöd och hjälp vid strategiska vägval