Italic är specialiserade mot företagsanpassade IT-lösningar, inom ett flertal branscher samt mot kommuner och statliga organisationer. Italic utvecklar, migrerar, förvaltar samt utför support på alla typer av webbaserade lösningar. Våra medarbetare har mycket god kompetens inom webbutveckling, systemutveckling, verksamhetsutveckling, projektledning, systemförvaltning,
design och utbildning. Vi utvecklar mobila lösningar som kan köras via terminaler som Iphone/Ipad och Android. Övriga kompetensområden är Arbetsorder system, Personalliggare, Projektkontor, Projektledning, Kravhantering, Test, Kvalitetssystem, Ledarskap/Coaching etc. Vi hjälper även företag med strategiska frågor rörande IT-system.

 

Tag kontakt med oss så hittar vi en bra lösning på dina behov tillsammans!