System som vi utvecklat och andra system kan vi förvalta åt våra kunder. Normalt förvaltas systemen i en moln baserad miljö, där man har möjlighet att justera prestanda och funktion på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt.

Idag förvaltar vi ett 20 tal system åt våra kunder. Vi har även egna system som förvaltas och dessa erbjuds då som tjänster.